Trivsel i
Gladsaxe Skøjteløber-Forening

Vi ønsker: at være en idrætsklub, hvor børnene udfordres og lærer noget
– overskriften er GLADE BØRN!
Det kræver, at trivsel har alles fokus. Trivsel forudsætter en kultur, hvor alle respek terer hinanden, og hvor vi har et sæt spilleregler, som alle – løbere, trænere, forældre og klubledere – kender, og forsøger at agere ud fra i dagligdagen.

Bestyrelsen og trænergruppen har derfor udarbejdet et sæt spilleregler for den almindelig daglig gang i klubben:


Løberne møder i god tid inden træning, sådan at opvarmning á 15 min. varighed kan gennemføres uden for isen jf. trænerens anvisninger. Børnene får mest ud af det, hvis de har god tid – det er en dårlig start at komme for sent.


Løberne (forældrene på de små hold) melder afbud til træneren, såfremt der ikke mødes op til træning. Træneren skal kunne planlægge og agere ud fra hvem de har på banen.


Vi skal alle udvise en positiv og social adfærd over for klubbens løbere. Alle har brug for at føle sig velkommen i klubben og alle kan have brug for en hånd…


Vi skal tale pænt hinanden – det er en forudsætning for trivsel. Ingen bryder sig om at blive talt til på en måde, så man ikke føler sig respekteret.


Vi skal passe på klubbens faciliteter og efterlader disse, som vi gerne selv vil modtage dem.

Bestyrelsen finder det herudover på baggrund af henvendelser fra løbere og forældre nødvendigt at opstille følgende regler:


Der må ikke nydes øl, vin og spiritus i skøjtehallen før, under og efter træning. (Dette gælder løbere, forældre og pårørende). Bestyrelsen har haft henvendelser herom og har vurderet, at det ikke hører sammen med en sportsklub, som stort set består af børn.


Forældre må ikke opholde sig i omklædningsrummet. Løberne har det ikke godt med det.

Konkurrencer, træningssamlinger m.v.

Hvis løberne skal have en god oplevelse er det vigtigt:


At der er helt styr på løberens udstyr – skøjter og dragt.


At løberne bærer klubbens officielle klubdragt. Denne kan enten købes eller lånes.


At løberne møder senest 1 time før gruppens programsatte start tid, således at opvarmning uden for isen kan gennemføres jf. trænerens anvisninger.


At løberne samt forældre, ”bakker” positivt op om alle klubbens løbere, og i det hele taget udviser en positiv og social adfærd overfor andre løbere/forældre.


At løberne benytter omklædningsrumme, men at forældrene ikke opholder sig i omklædningsrummet.